راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سالتحصیلی 1396-1395
 
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، از دانشجویان جدیدالورود تقاضا می شود جهت ثبت نام و انتخاب واحد برابر زمان اعلامی سازمان مرکزی به دانشگاه مراجعه نمایند.
از دانشجویان جدیدالورود تقاضا می شود قبل از مراجعه به دانشگاه فرم های ثبت نام را از لینک های زیر پرینت گرفته و پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به دانشگاه ارائه نمایند. 
 
مدارک لازم جهت ثبت نام

اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات

اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی پشت و رو                                   

اصل آخرین مدرک تحصیلی و دوبرگ فتوکپی

شش قطعه عکس 3*4 تمام رخ

فرم های تکمیل شده ثبت نام

 
دریافت فرمهای ثبت نام
 
 
 
 
    

 
 كد : 277 تاريخ ثبت: 1395/06/29