لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 
داوطلبان جهت ثبت نام به سایت www.azmoon.org مراجعه و یک روز بعد از آن با در دست داشتن رسید ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمایند.
 
    

 
 كد : 281 تاريخ ثبت: 1395/06/29